Accesibilidad

Plan estratéxico

Co Plan Estratéxico 2022-2025 perseguimos os seguintes obxectivos:
● Consolidar e mellorar un modelo de intervención integral coa poboación rural máis vulnerable da comarca da Limia, colectivos excluídos ou en risco de exclusión social.
● Responder ós desafíos demográficos:  o despoboamento, o envellecemento, o acceso ós servizos básicos
● Xerar cambios sostibles e sostidos no tempo na comarca da Limia
● Consolidar  o compromiso adquirido co medio rural e coas persoas que viven nel
● Contribuír cos nosos proxectos á consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030

Podes acceder a el neste enlace http://www.cdroviso.org/files/mscoviso/2022-6/25-21-52-45.admin.Galego_PLAN_ESTRATEXICO_O_VISO_2022.pdf
En Portada:  No

      Imprimir