Colaboradores

Estas foron as fontes de financiación do CDR "O Viso" no ano 2021 e no 2020:

A continuación amósanse os colaboradores públicos que apoian ao CDR "O Viso"

 

Tamén contamos coa colaboración destas outras entidades privadas:CDR O Viso
http://cdroviso.org/
http://cdroviso.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=34