Accesibilidad

Información do noso boletín

Con carácter trimestral informarémosvos de tódalas actividades que levamos a cabo, así coma de tódalas noticias vinculadas a actualidade do Centro de Desenvolvemento Rural "O Viso".

CLÁUSULA CONSENTIMENTO NEWSLETTER
En cumprimento do establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do  27 de abril de 2016 e na lexislación vixente sobre protección de datos, informámoslle que o correo electrónico que nos proporcionou será tratado baixo a responsabilidade de CENTRO DE  DESENVOLVEMENTO RURAL O VISO coa finalidade de tramitar a súa solicitude de subscrición e poder remitirlle periodicamente o noso Newsletter. Os datos non serán cedidos a terceiros salvo obriga legal.
A base lexítima é o consentimento, o cal poderá ser revogado en calquera momento, cancelando a súa subscrición ao Newsletter, enviando un correo electrónico á seguinte dirección: info@cdroviso.org

Poderá exercer os seus dereitos de acceso,  rectificación ou supresión, cancelación, oposición e limitación de tratamento dos seus datos, así como solicitar a súa portabilidade, mediante un escrito á dirección de correo electrónico indicada anteriormente.

FUN INFORMADO, ENTENDO E AUTORIZO O TRATAMENTO DE DATOS PERSONAIS

 

      Imprimir