Accesibilidad

Colaboradores

Estas foron as fontes de financiación do CDR "O Viso" no ano 2021 e no 2020:

imagen ingresos 2021

imagen ingresos 2020

A continuación amósanse os colaboradores públicos que apoian ao CDR "O Viso"

imagen colaboradores públicos

 

Tamén contamos coa colaboración destas outras entidades privadas:

imagen colaboradores privados

      Imprimir