Accesibilidad

B.4- Centro "Lodoselo"

 B.4- Centro Lodoselo
O dereito a envellecer cos teus, na túa casa.

Desde - Hasta: 15/06/2012 - Actualmente

O Centro “LODOSELO” é un centro de prevención á dependencia, fomento da autonomía persoal e de apoio ás familias da nosa contorna que durante o día presta atención terapéutica integral e plural ás persoas da nosa comunidade. O dereito a envellecer cos teus, na túa casa. Un centro das persoas, para a comunidade rural, onde as persoas son parte activa e non só perceptoras de servizos.

SERVIZOS: Servizo de manutención, Servizo de hixiene e coidados persoais, Servizo de atención, fisioterapia e de rehabilitación, Terapia ocupacional, Atención psicosocial, Podoloxía, Actividades físicas e lúdicas, Servizo de transporte adaptado para traslados ó centro.

HORARIOS:
De luns a venres de 8:30 a 21:30 h.
É posible adaptar e individualizar o horario segundo as necesidades das persoas participantes.
Máis información, nos teléfonos 988 46 15 71-988 45 44 08 ou no correo electrónico info@cdroviso.org