Accesibilidad

Noticias 

© CDR O Viso | 01/03/2023 | Taller POISES

A importancia das habilidades sociais no eido laboral

Obradoiro de aprendizaxe dentro do POISES

01/03/2023 | A Limia

Podemos dicir que a aprendizaxe en colectividade sempre leva a unha pedagoxía en común e a unha cooperación máis diversa. Por isto, dentro do CDR O VISO priorizamos tanto a necesidade de fomentar grupos e obradoiros onde as persoas poidan coñecerse e aprender xuntas. Tanto é así que para dar comezo ao ano dentro do programa “Itinerarios integrados contra o despoboamento” fomos quen de explorar as habilidades que debemos ter en conta nas entrevistas de traballo.
Sucedeu ao longo de febreiro nas instalacións que temos na rúa Ladeira, en Xinzo. Varias das persoas participantes do servizo de “Orientación Laboral” viñeron realizar un obradoiro de aprendizaxe sobre a importancia das habilidades sociais no eido laboral. As entrevistas de traballo, como podemos detectar na sociedade actual, son cada vez máis diversas e diferentes. Entender que unha parte da busca de Emprego depende das nosas habilidades é coñecer os recursos como unha fonte de empoderamento para encontrar o emprego. Aínda que dentro dos nosos servizos tamén contemplamos o acompañamento a persoas que actualmente teñen traballo, xa que é imprescindible estar en continuo movemento.
Pero isto non acaba aquí, xa que temos a idea de xerar proximamente outro grupo para aprender da “Busca de Emprego Público”. Todas as persoas que queiran saber máis sobre o servizo poden chamar ao CIX en horario de 09:00 a 16:00 horas e preguntar. O teléfono é 988 461 571.
Estas actuacións enmárcanse no Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social (POISES-CCI2014ES05SFOP012) do Ministerio de Traballo e Economía Social, dentro do seu eixo para promover a inclusión social e  loitar contra a pobreza e están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (O FSE inviste no teu futuro) e o Programa Integral de Intervención Comunitaria no medio Rural da Xunta de Galicia, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas xestionado pola Consellería de Política Social.

Arquivada en:
Infórmate > Noticias